سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
پیشرفت فیزیکی پروژه ها
پــــــــروژه پیشرفت فیزیکی واقعی (30 مهرماه)
احیا %۱۰۰
فولادسازی فولاد سازی فاز یک %۹۶.۳۸
فولاد سازی فاز دو %۷۵.۹۶
            گندله سازی
-
تامین ، تصفیه و توزیع آب پمپ های برداشت آب از دریا %۷۹.۴۷
خط انتقال GRV %۱۰۰
خط انتقال GRP %۱۰۰
RO۱ %۹۲.۰۵
فاز اول RO۲ %۱۰۰
فاز دوم RO۲ %۸۷.۴۱
RO۳ %۱۰۰
RO۴ %۱۰۰
RO۵ %۹۴.۱۶
تامین ، تصفیه و توزیع آب تامین گاز %۱۰۰
تامین برق %۹۱.۶۲
راه آهن %۳۵.۷۶
تصفیه خانه فاضلاب %۹۱.۳۳
سایر پروژه های زیرساخت %۳۹.۷۰
Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian