شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
سیستم ارتباط با مشتریانCRM

دفتر بندرعباس :
 
سرکار خانم جدی
تلفن : 268 و 33530264-076 داخلی : 6618 
ایمیل :  jeddi@sksco.irدفتر بندرعباس :

سرکار خانم صمدی 
تلفن : 268 و 33530264-076 داخلی : 6619 
ایمیل : samadi@sksco.ir


Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian