شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
طرح های توسعه
  • خط انتقال دفنی برق ۳۳ ک.و خط انتقال دفنی برق ۳۳ کیلو ولت به سایت ساحلی انتقال برق از پست اصلی شرکت به سایت جنوبی و تامین برق ۴ واحد آب شیرین کن شرکت واقع در سایت ساحلی به طول ۶.۰۰۰ متر بوسیله این خط انجام می پذیرد که تامین و اجرا این پروژه تماما به شرکت های داخلی واگذار گردیده است و در سال ۹۵ به طور کامل به بهره برداری خواهد رسید . یافته و وارد فاز بهره برداری گردیده است.
  • پست برق ۶.۶/۳۳ ک.و پروژه احداث پست برق ۶.۶/۳۳ کیلو ولت سایت ساحلی و احداث پست اسکله توزیع برق واحد های آب شیرین کن سایت ساحلی بوسیله این پست انجام می پذیرد که از سال ۹۳ آغاز و در سال ۹۵ به بهره برداری کامل خواهد رسید .
  • تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و بهداشتی پروژه احداث تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و فاضلاب بهداشتی در راستای اهداف حفاظت از محیط زیست شرکت،تصفیه خانه های این شرکت با آخرین تکنولوژی روز دنیا ، طراحی و تامین گردیده است. مساحت این طرح ۲.۵۰۰ متر مربع و در سال ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید .
  • خط راه آهن پروژه احداث خط راه آهن فاز۱: شامل زیر سازی و ریل گذاری ۳۶ کیلو متر خط راه آهن با ظرفیت تخلیه و بارگیری ۵ میلیون تن در سال می باشد. گندله سازی این پروژه به منظور تکمیل زنجیره تولید فولاد در حوزه بالادست و با ظرفیت سالیانه ۵ میلیون تن در سال تعریف گردیده است .
Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian