شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
تحقیقات و توسعه ( R&D )
در فرآیند تحقیق و توسعه، ابتدا میزان کمبود اطلاعات فنی برای پشتیبانی از تولید یک محصول معین ‌می‌شود. سپس با انجام یک کار تیمی ‌منسجم، متشکل از متخصصان و محققان رشته‌های مختلف علوم پایه و مهندسی به همراه مدیریت و سازماندهی مناسب سعی ‌می‌شود مدارک و نقشه‌های خاص طراحی محصول به دست آید. با در نظر گرفتن مشخصات، هدف و شرایط طراحی محصول، استانداردهای ملی و با پوشش دادن نقاط مجهول و ناشناخته سعی ‌می‌شود مراحل نمونه‌سازی و تولید نیمه‌صنعتی و در صورت لزوم ساخت و تولید محصول انجام گردد. فعالیتهای تحقیق و توسعه به مفهوم عام همیشه دو محصول را به همراه داشته است : یکی دانش و معلومات و دیگری فنآوری. نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه در ایجاد فنآوری تا حدی است که اندیشمندان گفته‌اند : فنآوری محصولی است که در کارخانجات تحقیق و توسعه تولید شده است. فنآوری، شاه کلید توسعه و نیرومندترین عامل تحول اقتصادی در جوامع است. در اطلس فنآوری، مبحث فنآوری ترکیب پیچیده‌ای از چهار عنصر به شرح زیر معرفی گردیده است:
  • سخت‌افزار و ماشین‌آلات
  • دانش فنی یا ابزار اطلاعاتی
  • توانایی‌ها شامل مهارتها و ابتکارات انسانی
  • سازماندهی و مدیریت فناوری شامل مکانیسمهایی است که برای تسهیل در ادغام مؤثر عناصر بالا مورد نیاز است.
واحد تحقیق و توسعه در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در راستای پیشبرد اهداف علمی و تحقیقاتی شرکت با هدف گسترش فعالیت های مبتنی بر تحقیق و توسعه و با تکیه بر دانش متخصصین شرکت و با اهداف ذیل آغاز به فعالیت نموده است :
  • درک و بهبود فرآیند تولید
  • اجرا و مستند سازی فعالیت های مبتنی بر تحقیق و توسعه شامل پژوهش و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه تولید و نمونه سازی و پردازش ایده های لازم جهت طراحی و تولید محصولات جدید
  • سازماندهی پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر استراتژی های شرکت
  • تحقیق و بررسی در مورد بهینه سازی محصولات تولیدی
  • امکان سنجی پروژه های جدید
  • همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات علمی و پژوهشی
Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian