سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
اهداف و ماموریت HSE

ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یک نیاز عملیاتی و جدی متناسب با نیازهای صنعتی، تعهدات و مسئولیت های اجتماعی و الزامات صنعتی بین المللی و ملی، در سطح شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا تعیین جهت گیری ها و مقاصد هماهنگ و هدف گذاری شده و ایجاد وحدت رویه متناسب با نیازها و ویژگی های حوزه فعالیتی فولاد کاوه جنوب کیش در صنایع فلزی، در جهت دستیابی به بهترین سطوح عملکرد و ایجاد امکان سیاستگذاری جامع و ایجاد مدیریت هدفمند، منسجم و یکپارچه HSE با رویکردی فعالانه و پیشبینانه در جهت انطباق کامل با الزامات و قوانین HSE ، در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، یک نیاز اولیه و مهم است. که در قالب چشم انداز، ماموریت و خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست فولاد کاوه جنوب کیش تدوین شده است. 

چشم انداز ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) فولاد کاوه جنوب کیش 

ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یک اولویت و ارزش کلیدی در فولاد کاوه جنوب کیش در راستای توسعه پایدار، صیانت از سرمایه های انسانی و سایر ذینفعان (پیمانکاران، مشاوران، مشتریان، همسایگان و ...)، و تبدیل شدن به یک الگوی پیشرو و دانش بنیان در صنایع معدنی و فلزی کشور و خاورمیانه و همتراز با کلاس جهانی، می باشد. 

ماموریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) فولاد کاوه جنوب کیش 

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش متعهد است که با مدیریت موارد مرتبط با ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره فعالیتی خود، یک محیط کار ایمن و سالم برای کلیه کارکنان و سایر ذینفعان خویش فراهم آورده و در زنجیره فعالیت خود تعامل مثبت با محیط زیست داشته باشد. 
رویکرد ما اطمینان از مدیریت جامع و یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی فعالیت ها، تجهیزات، تاسیسات و زیرساخت های شرکت فولاد کاوه جنوب کیش از طریق توسعه سطح توانمندی های حرفه ای و انتقال دانش فنی برتر دنیا در زمینه HSE، و با تاکید بر اصول زیر می باشد: 

انطباق 
فولاد کاوه جنوب کیش با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای قابل کاربرد تطابق خواهد داشت. و برای اطمینان از تطابق با آنها روش ها و برنامه های اجرایی لازم را ایجاد و اجرا می نماید. و تطابق با استانداردهای HSE رویکردی کلیدی در آموزش ها، طرحریزی اهداف و برنامه ها، ارزیابی عملکردها و برنامه های انگیزش کارکنان می باشد. 

پیشگیری 
فولاد کاوه جنوب کیش سیستم های مدیریت HSE را جهت پیشگیری از اقدامات یا شرایطی که تهدیدی برای سلامتی و ایمنی انسانها و محیط زیست باشد، طراحی و ایجاد می نماید. و به حداقل رساندن خطرات و حفاظت از کارکنان و سایر ذینفعان و پیشگیری از مصرف بیهوده منابع و آلودگی هوا، زمین و آب، با به کارگیری فن آوری ها و روش های عملیاتی مناسب، تلاشی پیوسته در فولاد کاوه جنوب کیش است. 

تعهد به مشارکت 
فولاد کاوه جنوب کیش تعهد خود به HSE را به همه کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان اعلام و منتقل می نماید. و مشارکتشان را در جلسات HSE و طرحریزی اهداف و برنامه ها خواهان است. تعهد به HSE نقش اساسی در انتخاب کارکنان و پیمانکاران دارد. 

بهبود مداوم 
فولاد کاوه جنوب کیش شناسایی فرصت های بهینه سازی مداوم در کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت HSE، بهینه سازی مصرف منابع و تبعیت از اصول این بیانیه را پیوسته دنبال می نماید.


Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian