شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
قوانین، مقررات و استانداردها

آیین نامه های ایمنی

ردیف

دستورالعمل

1

دستورالعمل  آمادگی و واکنش در برابر نشت مواد رادیواکتیو

2

دستورالعمل HSE  در عملیات حفاری و گودبرداری

3

دستورالعمل HSE ابزارآلات

4

دستورالعمل HSE ادوات بالابر

5

دستورالعمل HSE استفاده از سبد حمل نفر

6

دستورالعمل HSE انبار

7

دستورالعمل HSE انجام فعالیت الکتریکی

8

دستورالعمل HSE برق

9

دستورالعمل HSE بهره برداری ، راه اندازی و نگهداری از کانوایر

10

دستورالعمل HSE پست برق GIS

11

دستورالعمل HSE پیمانکاران

12

دستورالعمل HSE جوشکاری و برشکاری

13

دستورالعمل HSE در آزمایشگاه ها

14

دستورالعمل HSE ریخته گری

15

دستورالعمل HSE کار با ابزارهای بادی و کمپرسور

16

دستورالعمل HSE کار با مخازن تحت فشار

17

دستورالعمل HSE کاربا ماشین آلات سنگین

18

دستورالعمل HSE لیفتراک

19

دستورالعمل HSEبهره برداری آب شیرین کن

20

دستورالعمل HSEحمل تجهیزات با جرثقیل

21

دستورالعمل HSEدر عملیات سند بلاست

22

دستورالعمل HSEکار در ارتفاع و داربست بندی

23

دستورالعمل ایمنی،بهداشت و زیست محیطی کار با دستگاه پرس

24

دستورالعمل ایمنی،بهداشت و محیط زیست کار با دستگاه تراش

25

دستورالعمل ایمنی،بهداشت و محیط زیست کار با دستگاههای دوار

26

دستورالعمل پروانه صدورانجام کار ایمن (P.T.W)

27

دستورالعمل تجهیزات حفاظت فردی

28

دستورالعمل جلسات و کمیته های ایمنی، بهداشت

29

دستورالعمل صدور مجوز ورود خودرو به شرکت

30

دستورالعمل علامت گذاري و تابلوهاي هشداردهنده HSE

31

دستورالعمل مدیریت ریسک های HSE و خطرات محیط کار

32

دستورالعمل میزان جرائم HSE پیمانکاران

33

دستورالعملHSE  ورود افراد به فضاهاي بسته و مخازن

34

دستورالعملHSE انجام فعالیت روی شبکه گاز

35

دستورالعملHSE کاربرد سیلندرهای تحت فشار

36

راهنمایی ورانندگی

 

 

آیین نامه های بهداشت و درمان

ردیف

دستورالعمل

1

دستور العمل جمع آوری پسماندهای درمانی

2

دستورالعمل ارگونومی محیط کار

3

دستورالعمل انجام معاینات شغلی کارکنان

4

دستورالعمل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

5

دستورالعمل بازدید های بهداشتی

6

دستورالعمل بهداشت آب آشامیدنی

7

دستورالعمل بهداشت عمومی

8

دستورالعمل بهداشتی تهیه و طبخ و توزیع غذا در رستوران

9

دستورالعمل ثبت و بررسی حوادث شغلی

10

دستورالعمل درمانگاه

11

دستورالعمل سمپاشی و طعمع گذاری علیه حشرات و جوندگان موذی

12

دستورالعمل ضدعفونی کردن تجهیزات پزشکی و آمبولانس

 

 

آیین نامه های محیط زیست

ردیف

دستورالعمل

1

دستورالعمل   کنترل واندازه گیری عوامل زیست محیطی

2

دستورالعمل استقرارمدیریت سبز

3

دستورالعمل روش اجرایی مقابله با شرایط اضطراری زیست محیطی

4

دستورالعمل مديريت پسماند و ضايعات

Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian