يکشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸
آگهی مناقصه شماره 980115 عملیات رنگ آمیزی کف بتنی انبار مسقف

آگهی مناقصه شماره 980115 عملیات رنگ آمیزی کف بتنی انبار مسقف

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد انجام عملیات رنگ آمیزی کف بتنی انبار مسقف خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی: 
بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند. 
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود. 

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88569660 - 021 داخلی 2234 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

دانلود فایل ضمیمه

تعداد بازدیدکننده : 595

Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian