يکشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸
آگهی فراخوان و شناسایی پیمانکار

آگهی فراخوان و شناسایی پیمانکار

این شرکت در نظر دارد جهت شناسایی و انجام عملیات تعمیرات نسوز و نسوز چینی، نگهداری و تعمیر، آماده بکاری پاتیل ها، تاندیش ها و شل کوره ها، از شرکتهایی که دارای تجربه، دانش، شرایط مالی مناسب، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز می باشند، دعوت به عمل می آورد سوابق فعالیت، لیست خدمات قابل عرضه و مدارک قانونی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 1398/02/29 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی: 
بندرعباس، کیلومتر 13 جاده شهید رجائي، منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس، شرکت فولادکاوه جنوب کیش ارسال نمايند.

تعداد بازدیدکننده : 400

Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian